• Etusivu
  • Tositarinat
  • Asiantuntijat
  • Tukijat
  • UKK

"Rankaiseva huumepolitiikka on tehoton laittoman huumekaupan rajoittamisessa"

Antonio Guterres, YK:n pääsihteeri

Antonio Guterres, YK:n pääsihteeri

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja pääjohtajien koordinointilautakunta, CEB, julkistivat keväällä 2019 suosituksensa dekriminalisoinnin ja avoimen keskustelun puolesta mainiten myös kannabiskaupan laillisen valvonnan.

CEB:n lausunnossa todetaan, että “rankaiseva huumepolitiikka on tehoton laittoman huumekaupan rajoittamisessa ja huumeiden ei-lääkinnällisen käytön ja tarjonnan valvonnassa. Tällaiset lähestymistavat riistävät huumeiden käyttäjiltä, heidän perheiltään ja yhteisöiltä ihmisarvon ja hyvinvoinnin”.

CEB suosittaa “lainsäädännön ja lain täytäntöönpanon rakenteellisia muutoksia, joilla vähennetään huumeiden käytön haittavaikutuksia”.

- Lausunto, 2019

"...leimaaminen rikolliseksi aiheuttaa kuitenkin useita kielteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka syrjäyttävät käyttäjää"

Heini Kainulainen

Heini Kainulainen, rikosoikeuden professori (ma.), oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

"Huumeiden käyttö on Suomessa säädetty rangaistavaksi. Huumeiden käyttäjän leimaaminen rikolliseksi aiheuttaa kuitenkin useita kielteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka syrjäyttävät käyttäjää yhteiskunnasta ja vaikeuttavat hänen toimimistaan yhteiskunnan jäsenenä.

Huumeiden käyttäjien rankaisemisen oikeudenmukaisuus pitäisi ottaa uudelleenarvioinnin kohteeksi. Nyt olisi hyvä hetki pysähtyä miettimään rankaisemiselle vaihtoehtoisia keinoja.

Tätä varten olisi syytä asettaa useista eri toimijoista muodostuva työryhmä, jossa olisi viranomaisten lisäksi edustettuina päihdekysymyksiin erikoistuneiden järjestöjen edustajia."

- Lausunto, 2019

 

" Haittojen hillitsemiseksi tarvitaan uusia ja entistä tehokkaampia keinoja"

 Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, VTT ja sosiaalityön dosentti

Eri maissa on viime vuosina reagoitu huumetilanteen muutoksiin toteuttamalla huomattaviakin huumausainelainsäädännön muutoksia.

En usko, että Suomen huumelainsäädäntöä on tarpeen radikaalisti muuttaa. Sen sijaan uskon, että huumausaineen käyttörikoksesta olisi syytä luopua.

Huumehaittojen ehkäisyä olisi mahdollista ja syytä tehostaa, ja myös huumeriippuvaisten hoitoonohjausta olisi nykytilanteessa mahdollista tuntuvasti kehittää.

- Kriminaalihuollon vierasblogi, 2018
* Lausunto ei edusta A-klinikkasäätiön virallista kantaa.

"Käyttörikokset koskevat suurimmaksi osaksi kannabista."

Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori THL

“Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta. Vaikka oikeudelliset seuraamukset näistä ovat suhteellisen vähäisiä, rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämänkulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle.

Tuukka Tammi, Kehittämispäällikkö THL

Käyttörikokset koskevat suurimmaksi osaksi kannabista. Osa tapauksista tulee ilmi muun rikoksen tutkinnan yhteydessä, monissa tapauksissa kyse on kaveripiirissä tapahtuvasta satunnaisesta käytöstä tai omaan käyttöön liittyvästä hallussapidosta.”

- Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen blogi, 2018

 

" Vähäisimmillään tuomioita annetaan muutamasta viiden sentin mittaisesta kotona kasvatetusta taimesta"

Tapani Sarvnti

Tapani Sarvanti Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos emeritus, valtiotieteiden tohtori

”Euroopassa kannabiksen kotiviljely on korvannut Marokosta tuotavaa hasista ja rikollisorganisaatioiden osuus jakelussa on laskenut. Viljely asettaa näin kyseenalaiseksi huumepolitiikan, joka perustuu tuonnin ja salakuljetuksen ehkäisemiseen.

Huumausainerikoksista säädettäessä pienimuotoista viljelyä ei juuri kuviteltu olevankaan Suomessa. Huumausaineiden viljely rinnastettiin huumausaineiden valmistukseen ja määritettiin rikokseksi.

Kannabiksen kotikasvatus tulkitaan aina huumausainerikokseksi riippumatta viljelmän koosta tai laadusta, eikä siitä voida rangaista kaikkein lievimpänä huumausaineen käyttörikoksena. Vähäisimmillään tuomioita annetaan muutamasta viiden sentin mittaisesta kotona kasvatetusta taimesta."

- Tiimi-lehti, 2014

“Eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden vastainen taistelu on paljon tehokkaampi tapa käsitellä kansainvälistä huumeongelmaa kuin poliisit ja vankilat”

Julie Hannah

Julie Hannah, Centre on human rights and drug policy, Essexin yliopisto

Eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden vastainen taistelu on paljon tehokkaampi tapa käsitellä kansainvälistä huumeongelmaa kuin poliisit ja vankilat.”

- Lausunto, 2019